NZO - Nederlandse Zuivel Organisatie

Programmamanager Melkkwaliteit
Beeldbepalende positie voor de Nederlandse zuivelsector  
Den Haag

Functie

 • Verantwoordelijk voor het Programma Melkkwaliteit door ontwikkelingen in de melkveehouderij te signaleren en daarop te anticiperen 
 • Coördineren van programma’s die de melkkwaliteit monitoren en de ontwikkelingen op de lange termijn in kaart te brengen 
 • Volgen van (internationale) wetgeving over contaminanten, diervoer, kwaliteitssystemen en andere relevante zaken voor de zuivelketen 
 • Opbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk, zowel met leden als met kennisinstellingen (zoals universiteiten), ketenpartners en overheidsinstellingen 
 • Managen en coördineren van incidenten op het gebied van voedselveiligheid en productkwaliteit 
 • Bieden van inhoudelijke ondersteuning aan collega’s op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit van melk en zuivelproducten.

Profiel

 • Academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van levensmiddelentechnologie en/of scheikunde  
 • Relevante werkervaring op het gebied van voedselveiligheid en/of chemische en microbiologische contaminanten, affiniteit met zuivelproducten is een pré 
 • Je hebt een netwerk in het onderzoeksveld en kennis van nationale en internationale levensmiddelenwetgeving 
 • Voelt zich thuis in een dynamische omgeving waarin wetenschap, bedrijfsleven, politiek en publiek belang samenkomen 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
 • Proactief, ondernemend en het vermogen om kansen te creëren 
 • Verdere persoonskenmerken: politiek handig, servicegericht, breed georiënteerd, netwerker, coördinerend, flexibel, zelfstandig en initiatiefrijk. 

Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij je contact op te nemen met Harmen van Essen, telefoon: 0317-468686 / 06-47835354 of te solliciteren via onze website www.dupp.nl, dan wel jouw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl.

Nederlandse Zuivel Organisatie heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner.