Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting (CANS)

Algemeen Directeur
Voor de opbouw van de cellulaire agricultuur sector
Nederland

Functie

 • Verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de missie en het plan voor de CA sector gericht op de ontwikkeling van kweekvlees en precisie fermentatie
 • Beheren, organiseren en uitbouwen van de stichting CANS rond de uitvoering en synergie van de hoofdprogramma’s voor onderzoek, onderwijs en opschaling
 • Opbouwen en vormen van een effectief team van ca. 6 personen voor: (1) onderwijs en onderzoek; (2) kennisdeling, communicatie, sectoropbouw en internationalisatie; (3) algemene en financiële ondersteuning
 • Ondersteunen van onderwijsprogramma’s bij diverse onderwijsinstellingen om voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar te hebben voor de snelgroeiende CA sector
 • Werken aan investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek om publieke kennis te vergroten en barrières weg te nemen in de verdere CA ontwikkelingen
 • Benutten van technische faciliteiten die gebruikt kunnen worden door de CA community bij de opschaling van nieuwe producten en processen
 • Samenwerken met “spillover” domeinen (kruisbestuiving) en internationale netwerken
 • Aantrekken van additionele financiering en de continuïteit van de CA sector garanderen tijdens en na de financiële NGF injectie
 • Afstemmen met alle betrokken stakeholders, waaronder het regie-overleg met het Ministerie van LNV als toezichthouder en met RVO, NWO en NGF als uitvoerende organisaties
 • Rapporteren aan het CANS Bestuur.

Profiel

 • Oprechte belangstelling voor het opbouwen van de cellulaire agricultuur sector, vanuit een achtergrond in de voedings- en/of biotechnologie sector
 • Relevante management- en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector
 • Ervaring met het opzetten en/of management van grote publiek-private samenwerkingen
 • Goede leidinggevende capaciteiten en is een inspirator en verbinder voor de totale CA community
 • In staat om iets nieuws op te bouwen en een succesvolle transitie te faciliteren in een belangrijke en snelgroeiende sector met nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
 • Aantoonbare ervaring met een stevige programma- en budgetverantwoordelijkheid
 • Vindt het boeiend om samen te werken met veel verschillende actoren, zoals overheid, kennisinstellingen, corporate bedrijven en startups bij het realiseren van gemeenschappelijke doelen
 • Goede financieel-economische kennis en ervaring en/of affiniteit met het aantrekken van geldstromen via acquisitie en fondsenwerving
 • Beschikt over een scherpe maatschappelijke en politieke antenne
 • Bereid tot het aangaan van een wederzijds commitment voor minimaal 4 jaar en bij wederzijdse tevredenheid voor een langere periode
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels
 • Persoonlijke kenmerken: heldere visie, verbindend, stimulerend, faciliterend, doel- en resultaatgericht, overtuigingskracht, netwerker en ambassadeur.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie verzoeken wij u contact op te nemen met Hans Hilbrands, telefoon:
06-51025152 of uw reactie te e-mailen naar hans@dupp.nl

CANS heeft DUPP geselecteerd als enige partner voor deze executive search.